10 pluspunten - Wijzer in het Onderwijs

10 Pluspunten

Voordelen van werken in het (primair) onderwijs

1

De PABO-opleiding behoort tot de top tien opleidingen in Nederland met kortste duur tot de eerste substantiële baan.

2

Hbo-starters met een opleiding in de richting van onderwijs verdienen over het algemeen meer dan starters van andere opleidingen. Pabo afgestudeerden verdienen gemiddeld 13% meer dan mensen die afgestudeerd zij in commerciële economie (wat volgens onderzoek een gemiddelde studie is als het gaat om inkomen).

3

Van alle afgestudeerden hebben mensen met een PABO-diploma op zak de grootste kans op een vast contract binnen één jaar na afstuderen.

4

Medewerkers in het primair onderwijs krijgen 2 klokuren per werkweek (deeltijd naar rato) de tijd voor hun professionele ontwikkeling. Deze uren hoeven niet per week te worden besteed maar mogen ook geclusterd worden en op een later moment worden gebruikt.

5

Naast de gebruikelijke teamscholing gedurende het schooljaar krijgt iedere individuele medewerker in het onderwijs een professionaliseringsbudget van € 500 per jaar (deeltijd naar rato).

6

Per jaar hebben medewerkers in het Primair Onderwijs 10 weken vakantie verlof. Uiteraard ben je ook alle feestdagen vrij.

7

In het onderwijs krijgt iedere medewerker een budget van 40 uur per jaar om de duurzame inzetbaarheid te vergroten. Denk hierbij aan meer studieverlof, coaching, activiteiten die de mobiliteit bevorderen (zoals stage) en werkzaamheden die niet aan tijd en/of plaats gebonden zijn. Startende leraren krijgen daarboven nog een extra budget van 40 uur. Oudere werknemers hebben vanaf hun 57ste recht op een bijzonder budget van 130 uur.

8

Naast het vakantiegeld in mei ontvangt een medewerker in het primair onderwijs in december een eindejaarsuitkering van 6,3 procent van het salaris.

9

De pensioenregeling voor het onderwijspersoneel, ondergebracht bij ABP, behoort tot een van de vijf beste pensioenregelingen in Nederland.

10

Betaald ouderschapsverlof (415 uur) en een aanvulling tot 100% op het aanvullende geboorteverlof voor partners.

Dit organiseren we voor je

Bekijk onze agenda.