Werkgeversverhaal - Wijzer in het Onderwijs

Werkgeversverhaal

Werken als leerkracht in regio 013

Om de kwaliteit van ons onderwijs te versterken, is het nodig dat we bewust zijn van onze bijdrage aan het grotere geheel. Dat vraagt meer dan bekwaamheid. Dat is een continu proces waar we met elkaar verantwoordelijk voor zijn. In het belang van onze kinderen, ouders, collega’s en de organisaties waarvoor we werken. Om bekwaam te zijn én te blijven, zullen we continu vooruit moeten kijken en onszelf permanent moeten ontwikkelen.

We groeien en leren door ervaringen. Verbreden onze inzichten, vergroten onze vakkennis, verrijken onze vaardigheden en competenties. Dat noemen we een leven lang ontwikkelen. Hoe meer energie we hieraan geven, des te meer resultaat het oplevert. We groeien als we in meesterschap nu en dan bereid zijn om leerling te zijn.

Je draagt er als leerkracht aan bij dat leerlingen een sterke basis krijgen, je draagt als directeur bij aan de ontwikkeling van leerkrachten en de bestuurders van T-PrimaiR investeren in de professionaliteit van de schooldirecties. Welke steun en begeleiding er ook wordt georganiseerd, er is er maar één die werkelijk het verschil maakt, dat ben jij zelf. Persoonlijke groei is zichtbaar in professioneel gedrag. Zien we terug in de ontwikkeling van teams en leerlingen en uiteindelijk in de samenleving als geheel. Dat is een prachtig doel om aan bij te dragen.

Om de kwaliteit van het onderwijs in onze regio voor de toekomst te versterken en te garanderen, gaan we op zoek naar nieuwe collega’s van binnen en buiten het onderwijs, maar gaan we ook op zoek naar nieuwe oplossingen en organisatievormen. Nieuwe invulling van rollen en taken. We stellen onszelf de vraag hoe we beter kunnen aansluiten op de ontwikkelingsbehoeften van nieuwe generaties leerkrachten. We onderzoeken hoe we leren en werken kunnen verbinden, hoe we nieuwe leerervaringen tot stand kunnen brengen door intensieve samenwerking met bedrijven en instellingen.

Mogelijk werk je straks op meerdere scholen van verschillende besturen. Of combineer je ondernemerschap met een part-time functie als leerkracht. De leerkracht van de toekomst stroomt wellicht afwisselend in en uit het onderwijs. Met als grote voordeel de bagage van een frisse blik en inspirerende inzichten.

De samenwerkende werkgevers binnen T-PrimaiR zijn zich ervan bewust dat de oplossing van tekorten niet ligt in het vervullen van vacatures alleen. Goed werkgeverschap heeft de volle aandacht en is de basis voor een cultuur van vertrouwen en betrokkenheid. Goed werkgeverschap gaat om aandacht voor mensen. Om inspirerend leiderschap en voorbeeldgedrag, optimaal tegemoet komen aan duurzame inzetbaarheid en vitaliteit. Het draait om waardering, openheid, ruimte voor verbinding, verhalen van betekenis en trotsmomenten, gehoord en gezien worden en samen ontwikkelen.

Tot nu toe organiseerde ieder bestuur eigen scholing en trainingen. Voor de toekomst zien we kansen om die gedeeltelijk collectief aan te bieden. Daarmee ontstaat een waardevolle kruisbestuiving tussen professionals, onderlinge versterking en een bredere inzetbaarheid. Een lerende organisatie is een open organisatie, waar je als medewerker wordt gefaciliteerd om deel te nemen in interessante netwerken, waarin je tijd krijgt om jezelf te ontwikkelen en complementaire kennis en vaardigheden te verwerven. Onze leerkracht 3.0 is een hybride leerkracht, die thuis is in meerdere domeinen en vakgebieden, met een breed perspectief op de werkelijkheid, die kennis overdraagt aan collega’s en die zichzelf voortdurend blijft ontwikkelen.

De T-PrimaiR besturen verkennen mogelijkheden om je baan in het onderwijs aantrekkelijker te maken, bijvoorbeeld door collectieve loopbaanbegeleiding, gezamenlijke professionaliseringsprogramma’s, brede keuzemogelijkheden (onder andere door verschillende part-time combinaties) en regionale traineeships.

Samenwerking met onze partners in kinderopvang en afspraken met onder meer sportverenigingen, bibliotheken en zwembaden zouden je kunnen helpen om werk, gezin en vrije tijd flexibel te combineren. Naast plaats- en tijdonafhankelijk werken denken we na over een verruiming van verlofmogelijkheden. Goed werkgeverschap is wat ons betreft ook goed luisteren naar wat je als (nieuwe) medewerker nodig hebt. Persoonlijke groei faciliteren en zichtbaar maken en gezamenlijk werken aan leiderschapsontwikkeling.

We voeren gesprekken met leerlingen en studenten om ons werkgeverschap en de baanmogelijkheden optimaal af te stemmen op persoonlijke drijfveren, verwachtingen en wensen. Met de lerarenopleiding zijn we in gesprek over vernieuwing van het curriculum, eventuele verkorte trajecten voor vwo’ers en een modulair aanbod, startend vanuit een eigen educatief centrum voor onderwijs, opvoeding en leiderschap. Een opleiding waar je op mbo-, hbo- en wo- niveau kunt studeren. Met als doel kinderen te helpen de beste versie van zichzelf te ontdekken. Of je nu pedagogisch medewerker bent, leerkracht of orthopedagoog.

Dit organiseren we voor je

Bekijk onze agenda.

Geïnspireerd blijven?

We verzenden ongeveer 10 nieuwsbrieven per jaar.