Onze beloftes - Wijzer in het Onderwijs

Onze beloftes

Wat hebben de T-primaiR besturen jou te bieden?

1

Om de kwaliteit van het onderwijs in onze regio voor de toekomst te versterken en te garanderen, zoeken we nieuwe collega’s van binnen en buiten het onderwijs die zichzelf willen ontwikkelen en waarde willen toevoegen. Om jou zoveel mogelijk tegemoet te komen, ontwikkelen we nieuwe gezamenlijke oplossingen en organisatievormen. Samen met jou zoeken we naar nieuwe invulling van rollen en taken.

2

We sluiten op meerdere manieren aan op de ontwikkelingsbehoeften van onze leerkrachten. We bieden brede keuzemogelijkheden (onder andere door verschillende part-time combinaties) en verruiming van verlofmogelijkheden. We zetten opgedane ervaring en kennis van nieuwe medewerkers actief in. Jouw rol als leerkracht kun je combineren met een aanvullende expertise/werkveld.

3

Je hebt volop mogelijkheden om leren en werken te verbinden. Door intensieve samenwerking met bedrijven en instellingen brengen we nieuwe leerervaringen tot stand. We maken flexibele combinaties mogelijk van werk, gezin en vrije tijd. We maken bovendien plaats- en tijdonafhankelijk werken mogelijk door inzet van geavanceerde ICT oplossingen ten behoeve van afstand-leren en thuisonderwijs.

4

We faciliteren je persoonlijke groei en maken dat zichtbaar. In jouw onderwijsbaan stemmen we af op je persoonlijke drijfveren, verwachtingen en wensen. We ondersteunen brede loopbaanbegeleiding en verwerving van complementaire kennis en vaardigheden.

5

We nemen het opleiden van professionals meer in eigen hand. We werken aan gezamenlijke professionaliseringsprogramma’s, leiderschapsontwikkeling en regionale traineeships. We stimuleren vernieuwing van het curriculum op mbo-, hbo- en wo- niveau met eventuele verkorte trajecten voor vwo’ers en een modulair aanbod, startend vanuit een eigen educatief centrum voor onderwijs, opvoeding en leiderschap.

Dit organiseren we voor je

Bekijk onze agenda.

Geïnspireerd blijven?

We verzenden ongeveer 10 nieuwsbrieven per jaar.