Over ons - Wijzer in het Onderwijs

Bij deze werkgevers zit je goed

Werken bij een van de onderwijsorganisaties in het primair onderwijs in de regio Tilburg, heeft onder andere als voordeel dat jouw werkgever samenwerkt met collega werkgevers binnen de coöperatie T-PrimaiR. Die samenwerking is bedoeld om een zo hoog mogelijke kwaliteit van onderwijs te garanderen. Zorgen voor voldoende gekwalificeerde professionals op de scholen hoort daar bij, evenals de inzet om gezamenlijk leren en ontwikkelen te ondersteunen. De werkgevers binnen T-PrimaiR hebben gezamenlijke afspraken gemaakt om jouw nieuwe onderwijsbaan zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Jouw talent krijgt vorm in 013. Lees ons gezamenlijk werkgeversverhaal en ontdek onze beloftes.

Inspiratie in je mailbox?

Klik op ‘meld je aan’ om onze nieuwsbrief te ontvangen en om de eerder verzonden nieuwsbrieven te lezen.

Besturen

In T-PrimaiR zijn schoolbesturen met in totaal ± 80 scholen verenigd. Kom je werken in regio 013, dan kun je kiezen uit een breed palet aan scholen in regulier primair onderwijs, speciaal basisonderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs. Er is verscheidenheid in identiteit, visie en strategische keuzes en tegelijk een duidelijk besef van een gezamenlijke opdracht en verantwoordelijkheid. We hebben elkaar nodig om samen te groeien. Om het onderwijs sterker, weerbaarder en professioneler te maken.

De besturen in het primair onderwijs zetten zich in voor kwalitatief goed onderwijs voor alle leerlingen in het primair onderwijs in de regio Tilburg. De schoolbesturen dragen samen bij aan een optimale ontwikkeling van kinderen. T-PrimaiR is samen met de partners koersbepalend op het brede terrein van onderwijs en opvang. Door de gezamenlijke proactieve aanpak zorgt T-PrimaiR ervoor dat veranderingen en innovaties tijdig, efficiënt en zorgvuldig worden doorgevoerd. Kinderen, ouders, medewerkers en partners kunnen daarbij rekenen op actieve betrokkenheid en adequate ondersteuning.

Meteen solliciteren?

Ga naar de vacatures!

Dit organiseren we voor je

Bekijk onze agenda.